Så hanterar Adme coronaviruset

Skrivet av Linnéa Grankvist den 16 mars 2020

 

-- ENGLISH BELOW -- 

Med anledning av coronaviruset (covid-19) uppmanas alla medarbetare på Adme att arbeta hemifrån tills vidare och vi försöker i möjligaste mån att ta alla nödvändiga möten de kommande veckorna digitalt. Vi ser allvarligt på utvecklingen och gör vad vi kan för att hålla både våra anställda och våra kunder friska och inte belasta sjukvården i onödan.

Även om vi alla arbetar på olika håll har vi full kapacitet som vanligt och alla pågående projekt kommer att levereras i tid enligt respektive projektplan. Nya projekt som ännu inte hunnit starta upp kan komma att få 1–2 veckors längre leveranstid än vanligt för att ge plats i schemat åt projekt relaterade till coronaviruset.

Vi vill gärna bidra med det vi kan bäst, och erbjuder därför företag hjälp att kommunicera sina åtgärder på ett tydligt sätt genom korta informationsfilmer med 1 veckas leveranstid.

För ytterligare information eller frågor, kontakta Vincent Kristoffersen,
+46 72 251 71 57.


How Adme is handling COVID-19

As a result of the current outbreak of coronavirus disease (COVID-19), Adme asks all employees to work from home until further notice. All necessary meetings during the next couple of weeks will, where possible, be held online. We are taking the situation seriously and are taking enhanced measures to ensure that our employees and clients are safe from the virus, to avoid placing an additional burden on the health care system.

We will still be working at full capacity, meaning that all ongoing projects will be delivered on time according to their respective project plans. New projects that have not yet started can expect an extra 1–2 weeks delivery time to make room in our schedule for projects related to the corona virus.

We want to contribute with what we do best, and will offer companies help to clearly communicate their actions related to COVID-19 through short explainer videos with 1 week delivery time.

For more information or questions, please contact Vincent Kristoffersen,
+46 72 251 71 57.

Skapa magi med Adme

Kom igång med ert nästa filmprojekt redan idag!
Copyright © 2019 Adme AB