GÄSTBLOGG: Sören Björnstad - Behovet av e-utbildningar ökar kraftigt

Skrivet av Linnéa Grankvist den 13 oktober 2020

HubSpot Video

Under 2020 har vi sett en explosionsartad ökning av efterfrågan på e-utbildningar. Offentliga myndigheter och privata storbolag har insett behovet av att kunna fortsätta utbilda sina medarbetare trots ändrade förutsättningar. Den naturliga lösningen när man inte längre kan samla stora grupper av människor har blivit digitala distansutbildningar.

Sören Björnstad på Anbud Direkt hjälper företag att hitta, skriva och vinna sina upphandlingar. Han berättar om hur behovet av digitala utbildningar har ökat inom den offentliga sektorn. 

“Vi ser en kraftig ökning av förfrågningar om e-utbildningar inom den offentliga sektorn. Det tror vi, utöver pandemin och behovet av distanslösningar, beror på att myndigheter inser värdet i att kostnadseffektivt kunna utbilda sina medarbetare. Ett annat område som också har blivit populärt handlar om att myndigheters medarbetare själva ska kunna skapa och producera egna utbildningar så att man får information från fler perspektiv inom organisationen. Utöver det finns det stora krav på tillgänglighet enligt EUs direktiv, och ur det perspektivet är digitala lösningar väldigt effektiva eftersom de enkelt kan anpassas efter olika behov. Hos Anbud Direkt hjälper vi en hel del privata företag att hitta och slutföra sina anbud inom den offentliga sektorn och bland annat i vårt samarbete med Adme har vi sett en stor ökning av förfrågningar nästan enbart inom digitala utbildningar och lärande.”

Här är några av anledningarna till att fler väljer att satsa på e-utbildningar: 

 • Det passar allas behov, och ställer inga krav på klassrum eller större samlingar av människor
 • Lektionerna kan genomgås ett flertal gånger och i kursdeltagarens egen takt - på så sätt kan alla använda den inlärningsmetod som passar dem bäst
 • Det är enkelt att uppdatera innehållet för en snabbt omväxlande värld
 • Det går att skala antalet elever som tar del av innehållet utan att det påverkar kvaliteten
 • Alla kursdeltagare får helt säkert samma information och förutsättningar för inlärning
 • Det är väldigt effektivt och kräver inte stora resurser för att komma igång
 • Kurserna kan enkelt översättas till flera språk så att fler kan ta del av innehållet på sitt modersmål

Sören tipsar: 5 funktioner att satsa på i din e-kurs

 • Multispråkfunktionalitet, möjlighet att anpassa innehållet till olika språk
 • Interaktiva moment som engagerar och ökar inlärningsförmågan
 • Animationer eller rörligt innehåll som hjälper tittaren att hålla intresset uppe
 • Välformulerade och pedagogiska manus som gör innehållet enkelt att förstå
 • Enkel paketering anpassat till ditt befintliga LMS

Skapa magi med Adme

Kom igång med ert nästa filmprojekt redan idag!
Copyright © 2019 Adme AB